Downloads

IGB Fact Sheet | Stan wiedzy na temat toksycznego glonu Prymnesium parvum w Odrze

W lipcu i sierpniu 2022 roku w Odrze doszło do katastrofy ekologicznej spowodowanej działalnością człowieka. Masowe wymieranie ryb, małży i ślimaków rozpoczęło się na polskim odcinku Odry, a następnie rozprzestrzeniło w dół biegu rzeki, aż dotarło do odcinka granicznego. Naukowcy szacują, że zginęło nawet do 1000 ton ryb. Bezpośrednią przyczyną ich śmierci był produkujący toksyny planktoniczny glon wodny, naukowo znany jako Prymnesium parvum. Glon ten był w stanie masowo się rozprzestrzeniać z powodu wysokiego zasolenia, intensywnego promieniowania słonecznego i niskiego przepływu wody.

IGB Fact Sheet | State of knowledge on the toxic alga Prymnesium parvum in the Oder River

In July and August 2022, a man-made environmental disaster occurred in the Oder River: a mass die-off of fish, mussels and snails that started in the Polish section of the Oder and then continued downstream until it reached the border Oder. Researchers estimate that up to 1,000 tonnes of fish were lost.
The immediate cause of their death was a toxin-producing (planktonic) brackish water alga, scientifically known as Prymnesium parvum, which was able to grow en masse due to high salinity, high solar radiation, and low water flow.

IGB Fact Sheet | Wissensstand zur giftbildenden Alge Prymnesium parvum in der Oder

Im Juli und August 2022 kam es zu einer menschengemachten Umweltkatastrophe in der Oder. Unmittelbare Ursache für den Tod von unter anderem bis zu 1.000 Tonnen Fischen war die Brackwasseralge Prymnesium parvum. Das Fact Sheet fasst den aktuellen Wissensstand zu Prymnesium parvum zusammen.

IGB Fact Sheet | Zentrale Zwischenergebnisse zum Zustand der Oder nach der Umweltkatastrophe

Im Sonderuntersuchungsprogramm ODER~SO erforschen Wissenschaft-ler*innen den Ablauf der Umweltkatastrophe im Sommer 2022, den aktuellen Zustand der Oder sowie Vorsorgemaßnahmen und Resilienzfaktoren für den Schutz des Ökosystems.

Seite teilen